Metode

PLATFORM

Med udgangspunkt i din PLATFORM – det du kan (dine kompetencer – det du har lavet hidindtil) fokuserer vi på det potentiale du indeholder og åbner op for de muligheder, der ligger lige foran og som giver mening for dig.

Ved at gøre dette i plenum, fødes der mange interessante indfaldsvinkler til, hvordan din ”fortid” kan transformeres til fremtid.

VISION

Vi konkretiserer dine ønsker til din fremtidige jobmæssige hverdag, og får sat det i relation til dine kompetencer.

Her viser plenum også sin store styrke, hvor forskellige – ofte dyrekøbte – erfaringer kan bringes i spil.

MÅL

Vi arbejder med at få opstillet delmålene i realistisk rækkefølge og får lavet en køreplan frem mod det endelige mål.

Her spiller både erfaringer i plenum og det netværk som plenum giver en stor rolle.