Jobværkstedets historie

owl_bird_animalJobværksted har sin oprindelse i Ingeniørernes Aktivgrupper, som Ingeniør-Sammenslutningen I-S og ingeniørernes arbejdsløshedskasse IAK tog initiativet til i slutningen af 1980’erne.

Allerede i den nordsjællandske aktivgruppes tid på Helsingør Teknikum blev Dan Skov fast tilknyttet som sparringspartner og jobcoach sideløbende med sine aktiviteter som virksomhedskonsulent.

Da Helsingør Teknikum lukkede i midten af 90’erne flyttede aktivgruppen til Hillerød og aktiviteterne blev udvidet til også at omfatte foreningen Fakta-Ingeniører, der dels udlejede ledige ingeniører på timebasis, dels formidlere ingeniørjobs og endelig gik ind i et systematisk efteruddannelses- og opgraderingsprojekt for ledige ingeniører – projekt Kvalifikationstilpasning – som fik stor støtte fra det lokale Arbejdsmarkedsråd.

Det blev også indledt et samarbejde med Job-Vision, hvor Dan Skov også deltog i konceptudvikling og som kursusinstruktør.

Trods tror variation i antal ledige ingeniører i Hovedstadsområdet, har IDA i Nordsjælland fasthold sine aktiviteter for de ledige medlemmer med åbent jobværksted og kurser.

Op gennem 00’erne blev aktiviteterne i Jobværkstedet udvidet til først at omfatte øvrige akademikergrupper og i 2010 blev der åbnet op, så alle ledige frit kunne deltage i det åbne jobværksted, der var og er hver mandag.

Jobværkstedet har også i nogle år haft et tæt samarbejde C4 i Hillerød omkring Jobmatch-kurserne.

Da der ikke gennem de senere år er blevet holdt mandtal, er det svært at sige, hvor mange personer, der gennem tiden har besøgt Jobværkstedet, men et kig i de gamle deltager- mailinglister og et forsigtigt skøn siger, at mere end 3.500 ledige eller personer i opsagte stillinger har  lagt deres vej forbi Jobværkstedet i kortere eller længere perioder.