Det åbne værksted

owl_bird_animalI Jobværkstedet arbejder vi individuelt og i plenum.

Vi samles hver mandag og sammensætter dagens program, som afhænger af de fremmødtes ønsker og behov – og så hjælper vi hinanden under vejledning af en trænet jobcoach.

Gennem god tid til introduktion og smalltalk over en kop kaffe/te skaber vi en tillidsfuld atmosfære, som vi kalder MULIGHEDSRUMMET.

Vi arbejder ud fra en model vi kaldet: PLATFORM – VISION – MÅL

Og så taler vi selvfølgelig om networking, virksomhedskontakt, ansøgninger, CV, jobsamtaler og meget mere.

Det kræver ingen specielle forudsætninger eller uddannelser for at kunne deltage – blot du er villig til at dele dit liv og dine visioner med andre i samme situation.

Kom og bliv en del af et stærkt netværk.

 

Praktisk information:

Der er åbent hver mandag fra kl. 9.00 til kl. 15.00 eller længere efter aftale.

Der er kaffe og te til rådighed for en symbolsk betaling.

Frokost sørger man selv for – eller den kan købes i en nærliggende kebab-bar.

Jobværkstedet ligger ca. 10 min. fra Hillerød Station.

Der er betalingsparkering i umiddelbar nærhed og fri parkering indenfor mindre end 10 min. gang.

Man møder bare op – men helst til kl. 9.00 da vi begynder med en præsentationsrunde. Man kan også tilmelde sig her. Hvis man har specielle ønsker, kan man skrive dem på tilmeldingen.

Medbring gerne CV, jobopslag og ansøgninger – gerne på et usb-stik – men først og fremmest: medbring dig selv 🙂

 

Vores metode:

  • PLATFORM

Med udgangspunkt i din PLATFORM – det du kan (dine kompetencer – det du har lavet hidindtil) fokuserer vi på det potentiale du indeholder og åbner op for de muligheder, der ligger lige foran og som giver mening for dig.

Ved at gøre dette i plenum, fødes der mange interessante indfaldsvinkler til, hvordan din ”fortid” kan transformeres til fremtid.

  • VISION

Vi konkretiserer dine ønsker til din fremtidige jobmæssige hverdag, og får sat det i relation til dine kompetencer.

Her viser plenum også sin store styrke, hvor forskellige – ofte dyrekøbte – erfaringer kan bringes i spil.

  • MÅL

Vi arbejder med at få opstillet delmålene i realistisk rækkefølge og får lavet en køreplan frem mod det endelige mål.

Her spiller både erfaringer i plenum og det netværk som plenum giver en stor rolle.

 

Sparring / Jobcoaching:

Sparringen / jobcoachingen er den vigtigste bestanddel i Jobværkstedet.

Meget sparring finder sted mellem deltagerne, ved at de fortæller om deres erfaringer – gode og mindre gode oplevelser.

Jobcoachingen foregår ved, at jobcoachen lytter og stiller spørgsmål – måske lidt nudging – og får de øvrige deltagere til at være medspillere.

Det stærke ligger i, at du ikke er alene – der er andre i samme situation – Og lidt efter lidt opdager du, at I er spillere på samme hold – det vindende hold.

Og så indeholder jobcoachingen også et afklaringsforløb, hvor der benyttes Mind Map til at få beskrevet sine kompetencer, sin person, sine interesser og sine mål – altså et brutto-CV.

 

Netværk:

Når man er på jobjagt, er netværk et absolut must. Derfor kunne vi også kalde os for Netværkstedet.

Det er vigtigt, at du stiller dit eget netværk til rådighed for de øvrige deltagere – ligesom du bliver en del af deres.

Vi bruger tid på at tale om netværk, organisere og samordne vores netværk, finde nye netværksmuligheder, skabe netværk eller trænge ind i eksisterende netværk.

 

Psykolog-samtale:

Erfaringsmæssigt er der en hel del ledige, der kan have behov for en samtale eller et samtaleforløb med en psykolog.

Jobværkstedet  formidler gerne kontakt til erfarne psykologer.