Outplacement

Outplacement er en aktivitet, hvor man kan købe et forløb i forbindelse med en afskedigelse. Som oftest er det virksomheden, der betaler for dette arrangement.

Forløbet aftales individuelt, og kan strække sig over en kortere eller længere periode, hvor man mødes i et afklaringsforløb, hvor værktøjerne fra PLATFORM-VISION-MÅL benyttes.

Det er som regel et personligt forløb, men der kan godt aftales et kollektivet forløb, hvor nogle af aktiviteterne foregår personligt og andre gruppevis – fortrinsvis for grupper fra samme virksomhed. Men blandede grupper kan også komme på tale – da den synergieffekt, der ligger i det kollektive forløb, kan have stor betydning både ved networking og i forbindelse med den idégenerering, der ligger i at være åben over for nye jobmuligheder.

Deltagerne i Outplacement-forløb er automatisk medlem at Jobklubben.