MU-samtaler

Vi vil gerne være med til at gøre MU-samtalen til et godt, kvalificerende, fremadrettet, udbytterigt og brugbart værktøj – og dermed en god oplevelse for begge parter.

For os er MUS ikke bare noget, der sker en gang om året, men en løbende proces, der begynder ved ansættelsen med en kvalificeret onbording samtale og –proces som fastlægger de fælles mål, der er meningen med ansættelsen. Allerede her er forberedelsen en vigtigt parameter, så det ikke bliver tilfældige indskydelser, der styrer processen.Koala

Vi anser derfor opfølgningsarbejdet som en væsentlig del af forberedelsen til opfølgningssamtalen og den årlige MUS.

Kun gennem den tætte relation, der skabes gennem gensidig forberedelse og opfølgning spindes den røde tråd, der giver en tæt kobling mellem den enkelte medarbejder og organisationens strategiske behov.

Det kræver selvfølgelig tid og indsats fra både leder og medarbejder – og en effektiv måde at kunne håndtere aftalerne på.

Brugt på den rigtige måde er MUS et fantastisk ledelsesværktøj. Det skaber overblik, det viser hele tiden, hvor man er i processen og det er samtidig grundlaget for virksomhedens ”vidensregnskab”.

For at kunne tilbyde kunder de bedste muligheder for en effektivt og kvalificerende måde at få MUS sat i system, har vi indgået en samarbejdsaftale med MUSSKEMA.dk, der nu gennem en årrække har hjulpet en lang række offentlige og private virksomheder med både at få systematiseret og kvalificeret MUS.

Løsningen er at digitalisere MUS-arbejdet. Ikke bare med et skema, der så kan printes ud – og evt. scannes ind igen, så det kan lagres digitalt. Men en digitalisering af hele processen, forberedelsen, opfølgningen, referatet, remindere pr. mail, grafiske overblik over aftaler, kompetencer, fremskridt, osv.

Det lyder enkelt. Det er det også.

Lad os tage en uforpligtende samtale eller se mere på http://musskema.dk/

Læs mere om MUS