Jobklubben

Jobklubben er en klub, hvor man for et mindre beløb melder sig ind for 6 måneder ad gangen. Her kan man som ledig få mere kollektiv eller individuel sparring og coaching, få lejlighed til at deltage i eksterne netværksaktiviteter eller komme med på relevante virksomhedsbesøg og lignende.

Her kan man også som tidligere ledig få lov til at deltage med den erfaring man selv har høstet gennem et ledighedsforløb og deltagelse i Jobværkstedet eller lignende aktiviteter – altså stille sig til rådighed som sparringspartner eller netværksperson.

Jobklubben er også stedet, hvor der udvikles idéer til aktiviteter og tilbud til ledige.

Jobklubben kan være spireværksted for udvikling af nye kurser – brænder du for noget, og gere vil dele det med andre, kan du begynde i det små i Jobklubben.

Jobklubbens aktiviteter kan både ligge i dag- eller aftentimerne. Klubbens faste mødedag er torsdag.

adult_beach_blue_300

MU-Samtaler:

Som medlem af Jobklubben bliver man også trænet i MU-samtaler.

Dette sker i samarbejde med MUSSKEMA.dk, hvor man får stillet forskellige værkstøjer til rådighed.

Psykolog-samtale:

Erfaringsmæssigt er der en hel del ledige, der kan have behov for en samtale eller et samtaleforløb med en psykolog.

Jobklubben formidler gerne kontakt til erfarne psykologer.

Ind i mellem inviteres en psykolog til at deltage i et Jobklub-arrangement for en mere bred orientering om symptomer, forhold og mennesker man skal være opmærksom på eller andre relevante emner.